Toimintapiiri: Seikun Sahan, Korkeakosken Sahan, Kaukaan Sahan , Kaukaan Sellutehtaan, UPM Communication Papers Oy:n, UPM
Lappeenrannan Biojalostamon ja UPM Metsä Taimitarhan työntekijät, Fin-Terpuu Oy:n Kaukaan Sahalla työskentelevät työntekijät,
Hämeen Metsätyö Oy:n työntekijät, Metsäpalvelu Kärkkäinen Oy:n työntekijät, Esa Kuronen Oy:n työntekijät, Arvohonka Oy:n
työntekijät, KT Metsä Oy:n työntekijät, Sata Havu Oy:n työntekijät, Nälkäviulu Oy:n työntekijät, ForestHouse Oy:n työntekijät sekä
Sjöblom Infra Ab:n Seikun sahalla työskentelevät työntekijät.

Asiakaspalveluaikamme:
TIISTAINA: klo 9.00-12.00 ja 14.00-15.00
PERJANTAINA: klo 9.00-12.00 ja 14.00-15.00
Pohjoispuisto 4, 28100 Pori
Puh. 040 482 1128
seikun.sahan.tyontekijain.sairauskassa@kela.fi
www.seikunkassa.fi
VASTAUSLÄHETYSOSOITE (jolla voit lähettää maksutta postia sairauskassaan):
Seikun Sahan työntekijäin sairauskassa, Tunnus 5019310,
00003 VASTAUSLÄHETYS
SEIKUN SAHAN TYÖNTEKIJÄIN SAIRAUSKASSAN TIEDOTE 2023
KORVAUKSET
Lääkkeet: 80% (svl-korvattavat) viitehinnasta
100% (erityiskorvattavat) viitehinnasta
Alkuomavastuuseen kuuluvat lääkkeet 80%.
Reseptilääkkeistä, joista ei tule kelakorvausta, korvataan 100% max 100€/vuosi
Lääkärinpalkkiot: 80% max 300 euroa/hoitokerta
Tutkimus ja hoito : 80% max 1500 euroa/kalenterivuosi. Lääkärin määräys tarvitaan.
Fysioterapia: 70% max 1000 euroa/kalenterivuosi. Lääkärin määräys tarvitaan.
Kiropraktikko/Naprapaatti/Osteopaatti: 70%, max 5 krt/vuosi
Psykologin/Psykoterapeutin/psyk. sh antama terapia: 80% max 5 krt/vuosi. Lääkärin määräys
tarvitaan.
Sairaalamaksut: 100% max 50 vrk/vuosi
Poliklinikka-/terveyskeskus-/päiväkirurgiamaksut: 100%
Hammashoito: 2 vuotta kassaan kuuluneelle 300€/vuosi. Lisäksi svl:n mukainen korvaus.
Silmälasit: 2 vuotta kassaan kuuluneelle 300€/24kk.
Optikon näöntutkimus ja silmänpohjakuvaus: 80%
Hautausavustus: 300€ (kopio virkatodistuksesta tarvitaan)
Huom!
-100% korvattavat laskut voi toimittaa sairauskassaan myös maksamattomina, jolloin sairauskassa maksaa
ne suoraan maksunsaajalle.
-Korvaukset, joissa on vuotuinen enimmäiskorvaus pitää itse hakea sairauskassasta. Palvelutuottajat eivät voi
seurata vuosikertymää, joten ko. korvausta ei voi maksaa suorakorvauksena.
-Korvaushakemuksen voi lähettää postitse vastauslähetystunnuksella tai laittaa sairauskassan
sähköpostiosoitteeseen. Hakemuksen voi jättää myös toimiston postiluukkuun. Erillistä kuittia ei tarvita,
selkeä merkintä maksusta riittää.
JÄSENMAKSUT
Työntekijät: 1,25% ennakonpidätyksen alaisesta palkasta
Osaeläkeläiset: palkasta perittävän jäsenmaksun lisäksi osaeläkeprosentin suuruinen osuus eläkeläisen
jäsenmaksusta
Lomautetut: 8€/ palkaton (2 viikon) tilikausi
Eläkeläiset: 17,50€/ kk (yht. 210€/vuosi)