SEIKUN SAHAN TYÖNTEKIJÄIN SAIRAUSKASSAN TIEDOTE 2022
Toimintapiiri: Seikun Sahan, Korkeakosken Sahan, Kaukaan Sahan , Kaukaan Sellutehtaan, UPM Communication Papers Oy:n, UPM
Lappeenrannan Biojalostamon ja UPM Metsä Taimitarhan työntekijät, Fin-Terpuu Oy:n Kaukaan Sahalla työskentelevät työntekijät,
Hämeen Metsätyö Oy:n työntekijät, Metsäpalvelu Kärkkäinen Oy:n työntekijät, Esa Kuronen Oy:n työntekijät, Arvohonka Oy:n
työntekijät, KT Metsä Oy:n työntekijät, Sata Havu Oy:n työntekijät, Nälkäviulu Oy:n työntekijät, ForestHouse Oy:n työntekijät sekä
Sjöblom Infra Ab:n Seikun sahalla työskentelevät työntekijät.

ASIAKASPALVELUAIKAMME
Toimisto on avoinna:
TIISTAINA: klo 9.00-12.00 ja 14.00-15.00
PERJANTAINA: klo 9.00-12.00 ja 14.00-15.00
Pohjoispuisto 4, 28100 Pori
puh. 040 482 1128

seikun.sahan.tyontekijain.sairauskassa@kela.fi 
www.seikunkassa.fi
KORVAUKSET
Lääkärinpalkkiot: 80%
Lääkkeet: 80% (svl-korvattavat)
100% (erityiskorvattavat)
Korvaus lasketaan siitä hinnasta, josta svl:n
mukainen korvaus on laskettu (viitehinta).
Alkuomavastuusta korvataan 80%.
Reseptilääkkeistä, joista ei tule Kelakorvausta,
korvataan 100% max 100€/vuosi
Laboratorio/Röntgen: 80%
Fysioterapia: 70%
Kiropraktikko/Naprapaatti/Osteopaatti:
70%, max 5 krt/vuosi
Psykologin/Psykoterapeutin/psyk. sh
antama terapia: 80% max 5 krt/vuosi
Sairaalamaksut: 100% max 50 vrk/vuosi
Poliklinikka-/terveyskeskus-
/päiväkirurgiamaksut: 100%
Hammashoito: 2 vuotta kassaan kuuluneelle
300€/vuosi. Lisäksi svl:n mukainen korvaus.
Silmälasit: 2 vuotta kassaan kuuluneelle
300€/24kk.
Optikon näöntutkimus ja
silmänpohjakuvaus: 80%

Hautausavustus: 300€

JÄSENMAKSUT
Työntekijät: 1,25% ennakonpidätyksen alaisesta
palkasta
Osaeläkeläiset: palkasta perittävän
jäsenmaksun lisäksi osaeläkeprosentin suuruinen
osuus eläkeläisen jäsenmaksusta
Lomautetut: 8€/ palkaton (2 viikon) tilikausi
Eläkeläiset: 17,50€/ kk (yht. 210€/vuosi)

Kassanjohtaja: Niina Lehtilä
Varakassanjohtaja: Elina Kaseva
Hallituksen kokoonpano:
Jukka Alanko, Pekka Ojala, Pasi Mattila, Markku
Mäki, Jukka Rantanen ja Sami Ravattinen

HUOM!
100%:sti korvattavat maksut voit lähettää
maksamattomina sairauskassaan, jolloin kassa
maksaa ne suoraan palveluntuottajalle.
Korvaushakemuksen voit jättää toimistomme
postiluukkuun tai lähettää sen alla olevaan
osoitteeseen. Muista liittää maksukuitti tai
merkintä maksusta.

VASTAUSLÄHETYSOSOITE:
Voit lähettää korvaushakemuksesi maksutta, kun
käytät osoitetta:
Seikun Sahan työntekijäin
sairauskassa Tunnus 5019310 00003
VASTAUSLÄHETYSTUNNUS

 

KOKOUSKUTSU
SEIKUN SAHAN TYÖNTEKIJÄIN SAIRAUSKASSAN
VARSINAINEN HUHTIKUUN KASSANKOKOUS
PIDETÄÄN LAUANTAINA 9.4.2022 KLO 10
Sokos Hotel Vaakunassa (Kokoustila Karhunkruunu,
Gallen-Kallelankatu 7, Pori)
Kokouksessa käsitellään:
Kassan sääntöjen 36 §:ssä määrätyt huhtikuun
kassankokoukseen liittyvät asiat
Tilinpäätösasiakirjat ovat nähtävinä viikkoa ennen
kassankokousta sairauskassan toimistossa kassan
aukioloaikoina.
Seikun Sahan työntekijäin sairauskassa
Hallitus